Jaké jsou typy kampaní v Google Ads a kdy je použít

 

V prostředí Google Ads můžeme aktuálně využít 8 typů kampaní, které se dále dělí na další podtypy kampaní.

jednotlivé typy kampaní v Google Ads
Jednotlivé typy kampaní v Google Ads

1.      Kampaň ve Vyhledávací síti

2.      Kampaň Maximální výkon (PerformanceMax)

3.      Kampaň v Obsahové síti

4.      Kampaň v Google Nákupech

5.      Video kampaně

6.      Kampaň na Aplikace

7.      Smart kampaň

8.      Discovery kampaň

Nyní si rozebereme jednotlivé kampaně a řekneme si, k čemu jsou vhodné, kdy je použít a jejich další rozdělení.

1.   Kampaň ve Vyhledávací síti

Kampaně ve vyhledávací síti na Google Ads jsou jedním z nejzákladnějších a nejčastěji používaných typů reklamních kampaní. Tyto kampaně jsou určeny pro prezentaci reklamních textů uživatelům, kteří vyhledávají konkrétní informace, produkty nebo služby na Google. Reklamy se zobrazují výhradně na výsledkové stránce vyhledávače Google, což zahrnuje výsledky vyhledávání a umístění v horní části nebo spodní části stránky.

Pod placenými reklamami se zobrazují další neplacené výsledky ve vyhledávání, ty už však placenou kampaní neovlivníte, k tomu slouží SEO.

Reklamy ve vyhledávací síti Google Ads
Reklamy ve vyhledávací síti

Reklamy ve Vyhledávací síti můžeme rozdělit na 2 typy cílení:

1.      Cílení pomocí klíčových slov

Cílení reklam pomocí klíčových slov je základním prvkem kampaní ve vyhledávací síti na Google Ads. Toto cílení umožňuje inzerentům zobrazovat své reklamy uživatelům, kteří vyhledávají konkrétní klíčová slova, která souvisejí s jejich produkty nebo službami. Zde jsou některé výhody a nevýhody tohoto typu reklam:

Výhody:

·        Relevantnost: Cílení na klíčová slova umožňuje inzerentům prezentovat své reklamy uživatelům, kteří projevili zájem o konkrétní téma, což zvyšuje pravděpodobnost, že reklamy budou pro cílovou skupinu relevantní a atraktivní.

·        Přesné cílení: Inzerenti mohou pečlivě vybrat klíčová slova, která odpovídají jejich podnikání, a tak se zaměřit na konkrétní uživatele, kteří mají potenciál stát se zákazníky.

·        Měřitelnost: Výkon reklam cílených na klíčová slova je snadno měřitelný, což umožňuje inzerentům sledovat úspěšnost kampaní a provádět případné úpravy na základě dat.

·        Kontrola nákladů: Inzerenti si mohou sami stanovit rozpočet pro své kampaně a platí pouze za prokliky na své reklamy.

Nevýhody:

·        Konkurence: Klíčová slova často soutěží s dalšími inzerenty, což může způsobit zvýšení ceny za proklik (CPC) a omezit dosah reklam.

·        Omezený rozsah: Reklamy jsou omezeny na základě zvolených klíčových slov, což může omezit možnosti oslovit širší publikum.

·        Správa kampaní: Správa kampaní cílených na klíčová slova může být náročná, zejména pokud inzerent používá velké množství klíčových slov.

·        Nutnost optimalizace: Aby byly reklamy úspěšné, je nutné pravidelně optimalizovat klíčová slova, sledovat výkon kampaní a provádět případné úpravy.

Cílení reklam pomocí klíčových slov může být velmi účinným způsobem, jak oslovit relevantní publikum a dosáhnout konkrétních cílů. Nicméně vyžaduje pečlivou strategii, sledování výkonu a průběžnou optimalizaci pro dosažení co nejlepších výsledků.

2.      Cílení pomocí dynamického cílení na základě vašeho webu – dynamické reklamy ve vyhledávání neboli DSA

Cílení pomocí dynamického cílení na základě vašeho webu (Dynamic Search Ads – DSA) je způsob, jak inzerenti mohou zobrazovat reklamy na Google Ads bez potřeby ručního vytváření klíčových slov. Tento typ reklam se automaticky generuje na základě obsahu webové stránky inzerenta. Zde jsou některé výhody a nevýhody DSA reklam:

Výhody:

·        Dynamické cílení: DSA umožňuje inzerentům automaticky cílit na relevantní klíčová slova na základě obsahu jejich webu. To znamená, že reklamy se zobrazují uživatelům, kteří hledají slova, která jsou relevantní pro nabídku inzerenta.

·        Široké pokrytí: DSA reklamy umožňují pokrýt širší škálu klíčových slov, než by bylo možné ručním výběrem klíčových slov. To může zvýšit dosah reklam a přilákat nové zákazníky.

·        Snadná aktualizace: Reklamy se automaticky aktualizují na základě změn na webu inzerenta, což ušetří čas a úsilí při ručním upravování reklam.

·        Nízká náročnost na údržbu: DSA reklamy nevyžadují pravidelnou údržbu a optimalizaci klíčových slov, což umožňuje inzerentům zaměřit se na strategické aspekty kampaní.

Nevýhody:

·        Menší kontrola: DSA reklamy nemají takovou úroveň kontroly jako kampaně s ručně vybranými klíčovými slovy. To může vést k zobrazení reklam pro nežádoucí klíčová slova nebo nepřesné cílení.

·        Omezená personalizace: Reklamy se generují na základě obsahu webu, což může omezit možnosti personalizace reklamových zpráv.

·        Závislost na obsahu webu: Efektivita DSA reklam závisí na kvalitě a obsahu webové stránky inzerenta. Pokud web nemá dostatečně relevantní obsah, může to ovlivnit účinnost reklam.

·        Nutnost monitorování: I když DSA reklamy jsou snadno nasaditelné, vyžadují stálou pozornost a sledování výkonu, aby bylo možné provádět případné úpravy a optimalizace.

Celkově lze říci, že DSA reklamy jsou užitečným nástrojem pro inzerenty, kteří chtějí efektivně a automatizovaně cílit na relevantní klíčová slova na základě obsahu svého webu. Nicméně je důležité pečlivě sledovat výkon kampaní a provádět případné úpravy, aby se dosáhlo co nejlepších výsledků.

2.   Kampaň Maximální výkon (Performance Max)

Kampaně Maximální výkon (Performance Max) jsou nový typ kampaní v rámci Google Ads, které umožňují inzerentům využívat více formátů reklam a cílit na široké spektrum kanálů. Tyto kampaně jsou vhodné zejména pro inzerenty, kteří hledají způsob, jak maximalizovat dosah svých reklam a dosáhnout co nejlepšího výkonu.

Výhody:

·        Široký dosah: Kampaně Performance Max umožňují dosáhnout uživatelů na různých zařízeních a kanálech, včetně vyhledávání, Google nákupů, obsahové sítě, YouTube a Discovery. To umožňuje inzerentům oslovení co největšího publika.

·        Více formátů reklam: Tato kampaně umožňuje využívat různé formáty reklam, jako jsou textové reklamy, obsahové reklamy nebo videa. To zlepšuje možnosti oslovit uživatele různými způsoby.

·        Automatizace: Performance Max kampaně využívají algoritmy pro optimalizaci výkonu reklam a automatické přizpůsobení zobrazení reklam podle chování uživatelů.

Nevýhody:

·        Omezená kontrola: S větším automatizovaným přístupem k optimalizaci reklam může být omezena kontrola inzerentů nad jednotlivými detaily kampaně.

·        Náročnější nastavení: Kampaně Performance Max vyžadují detailnější nastavení a přípravu dat, což může být pro některé inzerenty časově náročné.

·        Potřeba důkladného sledování: Ačkoli kampaně jsou automatizované, je stále důležité pečlivě sledovat výkon a provádět případné úpravy, aby se dosáhlo nejlepších výsledků.

Kampaně Maximální výkon jsou vhodné pro inzerenty, kteří hledají způsob, jak maximalizovat dosah svých reklam a využít více formátů reklam na různých kanálech. Tyto kampaně mohou být efektivním nástrojem pro dosažení vysokého výkonu, ale je důležité pečlivě sledovat jejich výkon a provádět případné úpravy pro co nejlepší výsledky.

3.    Kampaň v Obsahové síti

Obsahové reklamy jsou takové reklamy, které tvoří text společně s obrázkem nebo graficky vytvořený banner. Tyto reklamy se zobrazují na Googlu a jeho partnerských webech. Což je skupina více než dvou milionů webů. Reklamy se zobrazují na základě definovaných témat, umístění, publik či klíčových slov.

Kampaně Google Ads v obsahové síti
Kampaně Google Ads v obsahové síti

Typy cílení:

·        Cílení na základě klíčových slov: Reklamy se zobrazují na webových stránkách, které obsahují klíčová slova nebo fráze spojené s produkty, službami nebo tématy inzerenta.

·        Cílení na základě zájmů a chování uživatelů:Reklamy se zobrazují uživatelům na základě jejich zájmů a online chování, což umožňuje oslovit relevantní publikum.

·        Cílení na základě umístění: Inzerent může vybrat konkrétní webové stránky nebo kategorie, na kterých chce zobrazovat své reklamy.

·        Cílení na základě cílových skupin: Reklamy se zobrazují uživatelům, kteří spadají do určitých cílových skupin, jako jsou věkové skupiny, pohlaví, zájmy atd.

·        Cílení na základě remarketingu: Reklamy se zobrazují uživatelům, kteří již navštívili webovou stránku inzerenta, což umožňuje oslovit znovu potenciální zákazníky.

·        Cílení na mobilní zařízení: Inzerent může cílit na uživatele, kteří používají mobilní zařízení, a zobrazovat jim relevantní reklamy.

Výhody:

·        Široké dosahy: Obsahová síť má obrovskou škálu webových stránek, kde je možné zobrazovat reklamy, což umožňuje dosáhnout velkého množství uživatelů.

·        Vizuální přitažlivost: Reklamy v obsahové síti jsou často vizuálně atraktivní a mohou obsahovat obrázky i grafiku, což přitahuje pozornost uživatelů.

·        Zvýšení povědomí o značce: Díky rozsáhlému dosahu a atraktivnímu vizuálnímu obsahu umožňují kampaně v Obsahové síti zvýšit povědomí o značce mezi uživateli.

·        Cílení na základě zájmů: Inzerenti mohou cílit na uživatele na základě jejich zájmů a chování, což umožňuje oslovit relevantní publikum.

·        Remarketing: Obsahová síť podporuje remarketing, což znamená, že inzerenti mohou oslovit uživatele, kteří již navštívili jejich webovou stránku, a znovu je oslovením přilákat.

Nevýhody:

·        Nižší konverzní míra: V porovnání s kampaněmi ve Vyhledávací síti je konverzní míra u kampaní v Obsahové síti obvykle nižší, což může znamenat vyšší náklady na konverzi.

·        Nižší úroveň záměru uživatele: Uživatelé, kteří procházejí webové stránky v Obsahové síti, nemusí mít takový vysoký stupeň záměru nakoupit nebo vykonat požadovanou akci jako uživatelé ve Vyhledávací síti.

·        Ad-blockery: Někteří uživatelé používají ad-blockery, které blokují zobrazování reklam, což může omezit dosah kampaně.

·        Nejasnost umístění reklamy: Inzerenti nemají vždy plnou kontrolu nad umístěním reklam na jednotlivých webových stránkách, což může způsobit zobrazení reklamy na stránkách s nízkou relevantností.

·        Nutnost optimalizace: Kampaně v Obsahové síti vyžadují pečlivou optimalizaci a sledování výkonu, aby bylo dosaženo co nejlepších výsledků.

Přestože kampaně v Obsahové síti nabízejí široké dosahy a vizuální atraktivitu, je důležité pečlivě zvážit cíl kampaně a vhodnost cílení na základě cílové skupiny, aby byly dosaženy optimální výsledky.

4.   Kampaň v Google Nákupech

Díky kampani v Nákupech můžete propagovat vaše produkty z e-shopu na internetu. Můžete si zvýšit své prodeje a přilákat na svůj web nové potenciální zákazníky.

Vytvoření této kampaně je vcelku jednoduché. K vytvoření Nákupů je potřeba mít k dispozici feed a propojení s Merchant Center.

Kampaně v Google nákupech
Kampaně v Google nákupech

Výhody:

·        Zaměřenost na e-commerce: Google Nákupy jsou speciálně navrženy pro e-commerce platformy a umožňují inzerentům prezentovat své produkty na relevantních místech pro uživatele s nákupním zájmem.

·        Vizualizace produktů: Reklamy v Google Nákupech obsahují vizuální obrázky produktů, což pomáhá zvýšit atraktivitu a zájem uživatelů o produkty.

·        Snadná správa produktového katalogu: Inzerenti mohou jednoduše synchronizovat svůj produktový katalog s Google Nákupy, což usnadňuje aktualizaci a správu produktů.

·        Relevantní cílení: Kampaně se zaměřují na uživatele, kteří aktivně vyhledávají produkty, což zvyšuje pravděpodobnost, že reklamy osloví relevantní publikum.

·        Vysoká konverzní míra: Díky přesnému cílení a vizuálnímu zobrazení produktů mají kampaně v Google Nákupech obvykle vysokou konverzní míru.

Nevýhody:

·        Vyšší konkurence: E-commerce inzerenti soutěží opozice pro své produkty v Google Nákupech, což může vést ke zvýšení nákladů na proklik (CPC).

·        Omezené možnosti optimalizace: V porovnání s jinými typy kampaní nemají kampaně v Google Nákupech tolik možností pro detailní optimalizaci.

·        Závislost na kvalitě produktového katalogu: Kvalita a relevanci produktového katalogu mají vliv na to, jaké produkty se zobrazí ve výsledcích vyhledávání.

·        Omezené cílení mimo platformu: Kampaně v Google Nákupech jsou zaměřeny primárně na uživatele na Google a YouTube platformách, což může omezit dosah na jiné online platformy.

·        Konkurence s organickými výsledky: Produkty vGoogle Nákupech se zobrazují mezi organickými výsledky, což může vést k menšímu proklikovému poměru v případě silné konkurence.

I přesto, že kampaně v Google Nákupech nabízejí mnoho výhod pro e-commerce inzerenty, je důležité pečlivě sledovat výkon kampaní a provádět optimalizaci, aby byly dosaženy co nejlepší výsledky.

5.   Videokampaně

Chcete zaujmout a mít něco, co konkurence nemá? Vyzkoušejte Video kampaně. V dnešní době hrají Video kampaně čím dál větší roli při získávání zákazníků. Tyto reklamy se mohou zobrazovat ve videích na YouTube, na webech a aplikacích partnerů Googlu pro videa. Pomocí Videoreklamy si můžete zvýšit prodej či návštěvnost stránek více, než běžnou obsahovou reklamou. Využít můžete cílení na témata, klíčová slova, demografické údaje a další.

Tato kampaň je vhodná od větších spendů.

Podtypy videokampaní:

·        Vlastní videokampaň: Flexibilní volba pro vytváření vlastních videoreklam na míru s možností přizpůsobení formátu a cílení.

·        Získávání zhlédnutí: Zaměření na získání co největšího počtu zhlédnutí videa a posílení povědomí o značce.

·        Efektivní zásah: Optimalizované zobrazení reklamy, které oslovuje více unikátních uživatelů za nižší cenu.

·        Cílová frekvence: Oslovení stejných uživatelů k opakovanému sledování reklamního videa.

·        Nepřeskočitelná reklama in-stream: Krátké a účinné nepřeskočitelné reklamy, které představují silný nástroj pro doručování sdělení.

·        Zvyšování počtu konverzí: Zaměření na návštěvnost webu, interakci s uživateli nebo další cenné akce.

·        Sekvence reklam: Vytváření výpravných příběhů pomocí sledu videoreklam zobrazovaných v určitém pořadí.

·        Audio reklamy: Využití zvukových reklam k oslovení publika při poslechu na YouTube.

6.   Kampaň na Aplikace

Kampaně na Aplikace v Google Ads jsou zaměřené na propagaci mobilních aplikací a jejich stahování. Cílem těchto kampaní je přilákat nové uživatele a zvýšit počet instalací mobilní aplikace. Klíčovými prvky těchto kampaní jsou cílení na specifickou cílovou skupinu uživatelů, účtování na základě skutečného počtu stažení aplikace a detailní analýza výkonu kampaně.Kampaně na Aplikace v Google Ads jsou vhodné pro vývojáře a majitele mobilních aplikací, kteří chtějí efektivně propagovat svou aplikaci a získat nové uživatele.

Podtypy kampaní:

·        Instalace aplikace: Tento podtyp kampaně je zaměřen na získání nových uživatelů a nainstalování mobilní aplikace. Je ideální pro vývojáře, kteří chtějí rychle a efektivně propagovat svou aplikaci a získat co nejvíce instalací.

·        Interakce s aplikací: Tento podtyp kampaně je vhodný pro majitele aplikací, kteří chtějí angažovat a udržet stávající uživatele. Cílem je motivovat uživatele k provedení určitých akcí v aplikaci, například dokončení nákupu nebo dosažení určité úrovně.

·        Předběžná registrace aplikace (pouze Android):Tento podtyp kampaně je určen pro vývojáře, kteří chystají novou aplikaci a chtějí získat zájemce a předběžně registrovat uživatele ještě před oficiálním vydáním aplikace. Je dostupný pouze pro platformu Android.

Každý z těchto podtypů kampaní má své specifické výhody a je vhodný pro jiné cíle a strategie. Instalace aplikace je ideální pro získání nových uživatelů, Interakce s aplikací pomáhá udržet stávající uživatele angažované a zapojené, a Předběžná registrace aplikace je vhodná pro propagaci nového produktu před jeho oficiálním vydáním. Je důležité pečlivě vybrat ten správný podtyp kampaně, který bude nejlépe odpovídat cílům a potřebám vývojářů či majitelů aplikací.

7.   Smart kampaň

Těmto kampaním nebudeme moc věnovat pozornost, jsou to kampaně, kde si téměř vše řídí Google sám a Vy nemáte nad svou kampaní téměř žádnou moc. Tyto kampaně jsou spíše vhodné pro úplné začátečníky, kteří ne mají s Google Ads žádné zkušenosti a nemají čas na tvorbu a správu kampaně.

8.   Discovery kampaně

Díky kampani Discovery můžete oslovit až 3 miliony uživatelů napříč kanály Google. Stačí si zvolit základní prvky jako nadpisy, kvalitní a poutavé obrázky nebo logo a vaše reklamy se zobrazí těm správným lidem za použití strategie CPA neboli cena za akci.

Reklamy v Discovery kampaních
Reklamy v Discovery kampaních

Funkce:

·        Automatické nabízení cen k dosažení výkonnostních cílů u médií

·        Poutavé reklamy zobrazené nativně v nejrůznějších službách Google

·        Podpora interakce uživatelů kvalitnějšími a relevantnějšími reklamami

·        Oslovení více zákazníků pomocí jedné kampaně

Pokud potřebujete obnovit kontakt se svými nejlepšími zákazníky nebo chcete oslovit nové potenciální zákazníky ve chvíli, kdy jsou ochotni vyzkoušet nové značky nebo chcete podpořit svůj prodej a získat více konverzí, vyzkoušejte Discovery kampaň.

Výhody:

·        Rozsáhlé zobrazení: Discovery kampaně umožňují zobrazovat reklamy na různých místech v rámci Google ekosystému, jako jsou Gmail, YouTube a Google Discover. Tím se zvyšuje dosah a viditelnost reklamy u širokého publiku.

·        Kreativní možnosti: Discovery reklamy umožňují využívat vizuálně atraktivní a kreativní formáty, jako jsou vizuální karty s názvem, popiskem a obrázkem. Toto se může projevit v lepším zapamatování značky a produktu.

·        Cílení na relevantní uživatele: Kampaně mohou využívat pokročilé cílení na základě chování uživatelů, zájmů a preference. To zajišťuje, že reklamy budou zobrazeny relevantním uživatelům, což zvyšuje pravděpodobnost kliknutí.

·        Nízké náklady na kliknutí: Díky konkurenčnějším cenám můžou být discovery kampaně nákladově efektivním způsobem propagace.

·        Možnost zahrnout více produktů nebo služeb: V rámci jedné kampaně lze propagovat více produktů nebo služeb, což umožňuje rozšíření povědomí o celém sortimentu.

Nevýhody:

·        Menší kontrola nad umístěním reklam: Discovery kampaně zobrazují reklamy na různých místech v rámci Google ekosystému, což může znamenat menší kontrolu nad umístěním reklam na konkrétních webových stránkách.

·        Omezené cílení na klíčová slova: Na rozdíl od kampaní ve vyhledávací síti není možné používat cílení na klíčová slova, což může omezit přesnost cílení na určité uživatele.

·        Potřeba kreativního obsahu: Vzhledem k vizuální povaze discovery reklam je potřeba investovat do kvalitního a kreativního vizuálního obsahu, což může zvýšit náklady na tvorbu reklam.

·        Omezené cílení na konkrétní demografické skupiny: Discovery kampaně nemusí nabízet takové možnosti cílení na konkrétní demografické skupiny jako jiné typy kampaní.

·        Nízká konverzní míra: I když discovery kampaně mohou přinést vyšší dosah, konverzní míra nemusí být tak vysoká jako u jiných typů kampaní, což může ovlivnit návratnost investice.

Pokud potřebujete pomoc se správou nebo nastavením kampaní na Google Ads, neváhejte nás kontaktovat.

Dejte nám vědět na mé emailové adrese info@webmium.cz a rádi se s vámi spojíme, abychom prozkoumali vaše potřeby a vytvořili efektivní strategii pro vaše podnikání.Můžeme společně zvýšit povědomí o vaší značce, zvýšit míru prokliků a dosáhnout konverzí, které vám přinesou skutečný úspěch.

Nenechte své kampaně na náhodě, spolupracujte s odborníky, kteří vám pomůžou dosáhnout maximálního potenciálu vašeho podnikání. Těšíme sena případnou spolupráci!

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Přejít nahoru