Případová studie pro Vrtané Studny

Strategie lokální optimalizace pro vyhledávače.

Stav před optimalizací

Webové stránky, zaměřené na nabídku služeb vrtání studní, byly z pohledu SEO ve velmi špatném stavu. Chyběla jakákoliv optimalizace základních onpage faktorů (titulky, popisky, nadpisy, alty). Obsah byl na webových stránkách velmi úzce spjatý s hlavní službou, ale chyběl mu objem a doplnění dalších souvisejících informací. Odkazové portfolio na tom také nebylo zrovna nejlépe v porovnání s konkurencí. Povaha klientova podnikání přitom jasně směřovala k nápadu na regionální cílení v místech již realizovaných zakázek.

SEO pod lupou
graf zdrojů návštěvnosti

Zvolení vhodné strategie

Udělali jsme kompletní revizi metadat a informační architektury. Po našem zásahu začala dávat vnitřní struktura smysl, vhodným interním prolinkováním jsme docílili toho, že návštěvníci začali web opouštět až v místech, kde je to přirozené. Poté přišel na řadu obsah. Z analýzy klíčových slov jasně vyplynulo, jakým směrem se máme vydat. Klient nabízí svým zákazníkům služby v rámci celé České republiky, ale také za hranicemi, konkrétně na Slovensku. Další logickou úvahou tedy vyplynulo, že se zde obsahově vyplatí investovat čas do regionálně cílených „medailonků“. Pro každou část republiky, kde byla realizována jakákoliv zakázka, máme vytvořený obsah pro danou oblast. Přinesla zvolená strategie kýžené ovoce?

A jaké byly výsledky?

V prvním roce spolupráce jsme meziročně pomohli zvýšit organickou návštěvnost o necelých 700%. Takto vysoká hodnota je daná hlavně původním zanedbaným stavem webových stránek, kdy najednou statistiky poměrně razantně vystřelí. O rok později už to bylo o dalších 577%. A v posledním roce o 45,3%. Pro lepší orientaci, v konkrétních číslech, organická návštěvnost dosáhla v období 2016/2017 na 1 015 návštěv. O 3 roky později, tedy 2018/2019 to bylo již 9 663 návštěv při udržení průměrné pozice na hodnotě 6,8. Pro regionální dotazy se držíme pravidelně v top 4 celorepublikově.

organický růst vrtaných studen

Není to jen o klíčových slovech. Je to o tom být vidět.

Kontinuální práce na SEO má svůj smysl

Správným přístupem a dodržením stanovených postupů se nemusíte bát budoucích aktualizací vyhledávačů. Zpravidla nemají za cíl ublížit webům, které se řídí specifikacemi, které stanovují samy vyhledávače. Pokud se tedy budete řídit správnými pokyny a postupy, dosáhnete se svou webovou prezentací úspěchu.

Články na blogu

Zaujali jsme vás? 
Máte zájem o bližší
spolupráci?

Ozvěte se nám a vyřešíme, co je potřeba

Podpora Přihlášení